Chcesz dostać dotację z ZUS? Skontaktuj się z nami!

Do 300.000 zł. dofinansowania 
na poprawę warunków pracy!
Poprawiamy też wnioski już złożone do ZUS!
Napisz do nas info@delphi.edu.pl

ZUS finansuje 80% inwestycji na poprawę BHP. Nawet do 300.000 zł.

Cel dofinansowania

Celem dofinansowania ogłoszonego w ramach Programu ZUS jest poprawa warunków pracy. Dofinansowanie jest przyznawane na zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz działania z zakresu ergonomii. 

Jak uzyskać dotację?

Od uzyskania dotacji dzieli Cię 7 kroków. Musisz spełniać kryteria kwalifikacyjne, zebrać odpowiednie dokumenty, wypełnić wniosek i podpisać umowę z ZUS.

Kto może otrzymać dotację?

Dotację mogą otrzymać firmy, które spełniają kryteria kwalifikacyjne np. nie otrzymały dofinansowania z tego samego programu w ciągu 3 ostatnich lat.

Co kupisz dzięki dotacji?

Rodzaje inwestycji i działań doradczych, które możesz sfinansować z dotacji ZUS są wymienione w KATALOGU DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH I DORADCZYCH.

Formularz kontaktowy